Norrnäs bönehusförening

Föreningen sköter om byns bönehus, som finns på Gamla landsvägen 20 och som ägs av Svenska Lutherska Evangeliföreningen.


Ordförande Majen Norrholm, tel 050 3495310  majen (at) norrholm.com
viceordförande Bernt Snickars
sekreterare Anders Enlund, tel 050 5868339  anders.enlund (at) narpes.fi
kassör Lillemor Enlund, tel 050 5711966
 

Den 21 september 2013 inledde bönehusföreningen sitt jubileumsår med anledninga av att hundra år gått sedan bönehuset kom till