Norrnäs Ungdomsförening r.f.

 

 

 

 

 


 

Förening grundad 1897. Föreningen har ungdomslokal och paviljong för egna tillställningar samt för uthyrning. Vill du hyra ?? Maila oss eller ring för mer info.


Ordf. Mikaela Nygårds, tel 050 3765875  mikaela.nygards (at) gmail.com
vice ordf. Victor Enlund, tel 050 4088232  victor.enlund (at) hotmail.com
sekr. Sofia Björklund  tel. 050 3605592   ssnickar (at) hotmail.com
kassör Gunilla Snickars tel 050 5307145  porntrans (at) nic.fi
styr.medl. Jenny Sundman och Katarina Nylind, suppleanter Lars-Johan Skomars, Madelene Kärrström, Janne Granskog, Yvonne Sjöström

 

Föreningsinfo
Gamla landsvägen 67, 64530 Norrnäs
www.norrnas.fi
Tillhörighet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 7:e ring


Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Barnverksamhet, Byaverksamhet, Dansverksamhet, Motion & idrott, Musik, Tävlingsverksamhet, Ungdomsverksamhet
Inventarier: Dansgolv, Gräsklippare, Ljudanläggning, Lusthus, Scen, Köksutrustning, Videokanon, Wlan / Internet


Kontaktperson
Mikaela Nygårds
Finnsätersvägen 20, 64530 Norrnäs
Telefon: 050-3765875
E-post: mikaela.nygards (at) gmail.com

 


 

Ungdomsföreningens hembygdssektion