År 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talko, talko och åter talko...
I slutet av maj städades bl.a. Verkbacken och paviljongområdet och vid ett senare talkotillfälle prövades vass- och sjögrässlåtter.

 

 

 

 

 

 

 


En hel del träd togs ned på Verkbacken och blev energi för tomatodling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I juni stod Märigrund i tur för den årliga fejningen.

 

 

 

Allsång i sommarnatten
var det i paviljongen den 24 juni med Towe
Widerberg från Sverige, Tom Käldström, Hasse
Martin och Lasse Eriksson.
Arrangör var Hasse Martin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Norrnäsdagen stod på tur den 20 juli.
     Festtalare var Maria Brommels och Emilia
     Enlund och Johan Pått bjöd på sång och
     musik. Stig Hägglund ställde ut fotografier
     med Norrnäsmotiv.
     En el-rökugn var var lotteriets huvudvinst,
     som vanns av Johan Lassas.
     På plats fanns också Närpes brandkår,
     "repliker" av Norrnäs brandpluton samt
     Molpe Sjöräddare.
    

 

 

 Simmomentet i andra upplagan av My-Run´s  
 minitriathlon den 10 augusti måste i år ordnas
 vid Flatskärets båthamn p g a lågt vattenstånd
 och riklig vattenvegetation vid simstranden.
 Det tävlades i dam- och herrklass samt  familje-
 lag med 59 deltagare.
 (bilder från fb)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


På försommaren blev det möjligt för gårdarna att börja ansluta sig till det kommunala avloppsnätet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 På hösten återupptogs rensningen av de flesta
 av byns utfallsdiken. Arbete påbörjades förra
 hösten, då Lidåns övre lopp med en del
 bigrenar rensades. Tre olika entreprenörer var
 i jobb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trots dikesrensningen kunde inte höstens
stora översvämningar helt stoppas.
Den 5 november nådde den byn med full
kraft. Bilder från Sjöslätan mot Nässkatan, från Liden (Lidbron) och Sågkvarnsforsen.
Sista bilden är tagen på samma plats som bilden ovanför, men dagen efter. Tack vare
rensnigen sjönk vattnet snabbt undan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Också i år har fisk utplanterats i tre olika omgångar: nysskläckta lakyngel på våren, sik och havsöring på hösten. Vi får hoppas på framtida god fiskelycka!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Söndag 2 november ordandes en trevlig 
  musikafton i uf-lokalen med Lasse Eriksson
  som program- och allsångsledare.
  Med scetcher medverkade David och Mårten
  Grandell från Böle. Gruppen Nice Noise från
  Pörtom bjöd på fin a capellasång och Daniella 
  Lindström från Korsnäs sjöng ackompanjerad 
  av Mikael Westerlund. Johnny Sandsten från 
  Malax stod för övrig musik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ända sedan 1968 har ungdomsföreningen
med få undantag bjudit till jul- och nyårsfest
på nyårsaftonen.
Så också i år med program, lekar, supé
och dans.