Året 2014

Talko, talko och åter talko...
I slutet av maj städades bl.a. Verkbacken och paviljongområdet och vid ett senare talkotillfälle prövades vass- och sjögrässlåtter.

                       

                       

En hel del träd togs ned på Verkbacken och blev energi för tomatodling.

                       

I juni stod Märigrund i tur för den årliga fejningen.

                       

                       

                       

Allsång i sommarnatten var det i paviljongen den 24 juni med Towe Widerberg från Sverige, Tom Käldström, Hasse Martin och Lasse Eriksson. Arrangör var Hasse Martin.

                       

Norrnäsdagen stod på tur den 20 juli Festtalare var Maria Brommels och Emilia Enlund och Johan Pått bjöd på sång och musik. Stig Hägglund ställde ut fotografier med Norrnäsmotiv. En el-rökugn var var lotteriets huvudvinst, som vanns av Johan Lassas. På plats fanns också Närpes brandkår, "repliker" av Norrnäs brandpluton samt Molpe Sjöräddare.

                       

                       

                       

Simmomentet i andra upplagan av My-Run´s minitriathlon den 10 augusti måste i år ordnas vid Flatskärets båthamn p g a lågt vattenstånd och riklig vattenvegetation vid simstranden. Det tävlades i dam- och herrklass samt  familje- lag med 59 deltagare. (bilder från fb)

                       

                       

På försommaren blev det möjligt för gårdarna att börja ansluta sig till det kommunala avloppsnätet.

                       

På hösten återupptogs rensningen av de flesta av byns utfallsdiken. Arbete påbörjades förra hösten, då Lidåns övre lopp med en del bigrenar rensades. Tre olika entreprenörer var i jobb.

                       

Trots dikesrensningen kunde inte höstens stora översvämningar helt stoppas. Den 5 november nådde den byn med full kraft. Bilder från Sjöslätan mot Nässkatan, från Liden (Lidbron) och Sågkvarnsforsen. Sista bilden är tagen på samma plats som bilden ovanför, men dagen efter. Tack vare rensnigen sjönk vattnet snabbt undan.

                       

                       

Också i år har fisk utplanterats i tre olika omgångar: nysskläckta lakyngel på våren, sik och havsöring på hösten. Vi får hoppas på framtida god fiskelycka!

                       

Söndag 2 november ordandes en trevlig musikafton i uf-lokalen med Lasse Eriksson som program- och allsångsledare, med sketcher medverkade David och Mårten Grandell från Böle. Gruppen Nice Noise från Pörtom bjöd på fin a capellasång och Daniella Lindström från Korsnäs sjöng ackompanjerad  av Mikael Westerlund. Johnny Sandsten från  Malax stod för övrig musik. 

                       

                       

Ända sedan 1968 har ungdomsföreningen med få undantag bjudit till jul- och nyårsfest på nyårsaftonen. Så också i år med program, lekar, supé och dans.