Norrnäs Jaktförening r.f.

Norrnäs jaktförening  grundades 1923 och har idag 85 medlemmar och jaktmarker på 4864 ha.

Styrelse

Ordförande Roger Sjöström
Sekreterare Fredrik Sjöström
Kassör Jonatan Brådd
Styrelsemedlemmar Kim Antfolk, Kenneth Westlin

Kontakt

Roger Sjöström
Tel. 040 8357458
Fredrik Sjöström, 
Tel. 050 3849967
Jonatan Brådd
Tel. 040 5641413

 


Grytskärsvargen

I månadskiftet juni-juli året 1962 härjade en varg som hade rivit fåren på nordligaste udden av Grytskär, på ”Stangkobbon”. Nedanför är ett utdrag ur Norrnäs vår hembygd av Nils Nordman, som var en av de männen som var med på jakten efter grytskärsvargen.

Vi visste inte något om vargens vanor, men vi antog att den i stort sätt borde ha samma stråk som älgen att ta sig från Grytskär. Undertecknad fick i uppdrag att som skytt placera ut de fyra männen från Näsby och Finby på västra stranden av Ledören. Detta var på kvällen den första juli. Drevet, som enbart bestod av norrnäsbor, drev från norra Grytskär och söderut precis som sett älgdrev. Natten var lugn och varm. Vi stod på våra pass och viftade bort myggen med lövkvistar.

Idag finns grytskärsvargen att beskådas i ungdomslokalen.

Du kan läsa mer om grytskärsvargen här!


Norrnäs första fällda vildsvin

Det var Söndag kväll den 19 september 2021. Kenneth hade varit på pass ensam på kvällen vid Bredänget nära Nixmossvägen där det under morgonen hade observerats fyra vildsvin. Nedanför är ett utdrag från sydins interjuv med Kenneth Westlin.

Vildsvinen visade sig igen på kvällen och Kenneth sköt ett av de större vildsvinen. Djuret sprang in i ett skogsparti, varvid han fick hjälp med sökningen av Kim Antfolk med sin hund Dixie och av några till jägare ur jakt föreningen.

Idag finns huvudet från vildsvinet att beskådas i ungdomslokalen.

  • Läs om det första fällda vildsvinet här!