Året 2013

Den 20 februari invigdes isrinken vid skolan. Föräldraföreningen har stått för byggandet.
Senare ordnades sportlovsaktiviteter av ungdomsföreningen vid rinken.

I april gästades ungdomsföreningen av Wasa Teater med pjäsen ett Ett riktigt fynd. I november återkom man med pjäsen Kaos (på bild).
Föreställningarna var välbesökta; den i april hade publikrekord bland regionscenerna.

Projektet Norrnäs byplan, som ingick i Aktion Österbottens samordningsprojekt Byar i utveckling, upphörde den 31.12.2012. Under våren 2013 delades telefonkatalogen över byn och den tryckta och illustrerade byplanen ut till alla hem. Byplanen delades också ut till alla sommarstugor som kunde nås.

Delägarlagen Norrnäs vattendelägarlag och Norrnäs samfällighet sammanslogs genom lantmäteriförrättning sommaren 2012.
Det nya delägarlaget Norrnäs samfällighet 876:2 har verkat sedan den 1 januari 2013. Den första ordinarie delägarstämman hölls den 24 mars 2013.

I maj satte Närpes Sparbank lapp på luckan efter att ha haft fullständigt filialkontor i byn sedan den 7 januari 1960.
Med bankens klubbrum försvann också en mötesslokal och t.ex. marthorna blev husvilla med sin byservis (som nu placerades i uf-lokalen).

Projektet Norrnäs simstrand inom samordningsprojektet Bya-Invest fortgick under året inom UF. Bland annat har It-utrustning skaffats till uf-lokalen och förbättringar har gjorts vid badstranden vid Verkan.

Talko med städning och röjning på Märigrund ordnades under gemytliga former inför Märigrundsdagen.

Märigrundsdagen samlade som vanligt entusiastiska deltagare, fastän vädret inte var det allra bästa. I år fick vi också ett uppskattat besök av Molpe Sjöräddare med sin båt Targa Rescue.

För att försöka hålla Märigrund i naturenligt skick såg samfälligheten till att den gamla tradtionen med betande får återupptogs. Den 16 juni fördes tio stycken av Mathias och Kristina Vikstrands får till ön och togs hem Mickelsmässmåndagen (som traditionen bjuder).

Norrnäsfödda Gretel Hall från Ystad i Sverige höll ett uppskattat festtal vid årets Norrnäsdag den 21 juli.
Årets naturfotograf i Europa 2012, bybon Tommy Vikars, uppvaktades av Närpes stad och byns föreningar. Han ställde också ut fotografier i samband med dagen.

Andra söndagen i augusti ordnades nejdens första Minitriathlon vid Verkan med löpskolan My Run i Närpes som arrangör. De tävlande var över 60 och grenarna var 300 m simning, 15 km på cykel och 5 km löpning.

Ungdomsföreningens sommarfest hade mexikanskt tema. Enchiladas med tillbehör stod på menyn. Trevlig samvaro över åldersgränserna  - 80+ .

Fiskargillets projekt (15.9.2010 - 14.9.2013) med hamn och servicehus vid hamnområdet på Södra Flatskäret blev också klart under året.

Den 21 september inledde Bönehusföreningen sitt jubileumsår med fest i bönehuset. Hundra år har nämligen gått sedan bönehuset kom till.

I november firade också Marthaföreningen med en fest i uf-lokalen för inbjudna grann-
föreningar. Här var det 70 år som gällde.

Vid ungdomsföreningens höstmöte i november uppvaktade föreningen sin vana trogen de barn som fötts i byn under året. Fyra stycken förärades en lykta made in Norrnäs by Jorma Peräkorpi.
Mikaela Nygårds valdes till ny ordförande efter Camilla Ulfvens, som lotsat föreningen genom många, framgångsrika år.
I oktober ordnades en mycket uppskattad allsångs- och musikafton med Emma Backman, Ö-spel, Johnny Sandsten, Sören Storbäck och Lasse Eriksson.

På hösten fick Gamla landsvägen oljegrusbeläggning - fritt fram för Street Race!
Någon konstnärlig själ utsmyckade också byns alla tre regnskydd vid Strandvägen med ett svårtytt budskap.
Och utbyggnaden av det kommunala avloppsnätet nådde byn, där man drog fram över stock och sten - mest sten.

Kräklan fick sin belysning passligt till 1 advent och julfest firades nyårsaftonen med mat, program och dans i uf-lokalen.
Slutet gott, allting gott! Får vi hoppas - trots allt...