Norrnäs Ungdomsförening r.f.

Föreningen grundadades 1897. Föreningen har ungdomslokal och paviljong för egna tillställningar samt för uthyrning. 

Tillhörighet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 7:e ring

Huvudsaklig verksamhet: Barnverksamhet, Byaverksamhet, Dansverksamhet, Motion & idrott, Musik, Tävlingsverksamhet, Ungdomsverksamhet

Styrelsen 2024

Roberth Sjöström      Ordförande
Kim Antfolk               Viceordförande
Denise Skomars        Sekreterare
Jenny Sundman         Kassör
Jessica Bäckman       Styrelsemedlem
Felicia Nylind           Styrelsemedlem
Jonas Skomars          Suppleant
Anton Snickars         Suppleant
Beata Granskog        Suppleant
Yvonne Sjöström      Suppleant

Ungdomsföreningens hembygdssektion 

Medlemmar: Anders Wester, Linda Skomars, Gun-Lis Granholm, Kerstin Lillbåsk , Camilla Ulfvens, Yvonne Sjöström och Åsa Wallvik

Ungdomsföreningens barn- och ungdomsektion

Medlemmar: Beata Granskog, Sofia Björklund, Jessica Bäckman och Madeleine Gullans