Marthaföreningen

Föreningen bildades vid ett allmänt möte i byns skola den 8 februari 1943 med 28 norrnäskvinnor närvarande.

År 1962 övertog föreningen skötseln av byalagets servis. Då sparbankens kontor i byn indrogs i maj 2013 flyttades servisen till uf-lokalen.

Styrelse

Ordförande Anne-Maj Backlund
Vice ordförande Birgitta Nylind tel 050 4303560,
Sekreterare Maj-Len Bäcklund
Kassör Elisabeth Maris

Kontakt

Anne-Maj Backlund
Tel. 045-1219052
Birgitta Nylind
Tel. 050 4303560

Vid olika tillställningar ställer marthorna upp och sköter förplägnaden.
Här görs klimp till Norrnäsdagens soppa.