Året 2010

Året var mycket aktivt och mycket blev gjort i byns föreningar.

Speciellt livligt har det varit i ungdomsföreningen, som rustat upp paviljongområdet vid Verkan. Uppslutningen vid talkokvällarna har vanligtvis varit mycket god. Ungdomsföreningens satsningar har varit möjliga tack vare de EU-stödda projekten "Trivselprojekt Norrnäs", som pågår t.o.m. juli 2011 och "Norrnäs motionsspår" som är genomfört

              

För trivselns skull har paviljongområdet röjts och vackra stockbord har placerats ut i det gröna på flera ställen. Också Märigrund har försetts med bord och bänkar.

På Kärleksudden har ungdomsföreningen uppfört ett lusthus. Elementen har putsats och målats inne i paviljongen, för att slutligen monteras ihop av flitiga talkojobbare i början av juni. Redan innan de sista målningsarbetena var färdiga infann sig de första picknick-gästerna.

Direkt efter avslutat arbete med lusthuset påbörjades arbetet med en bro mellan Notgrynnorna. Så för de som vill ha avskildhet, finns nu möjlighet till stillhet ock kontemplation på den lilla holmen. Också där finns ett vackert stockbord med bänkar utplacerat för den som inte vill eller kan slå sig ner på marken.

             

Ett litet projekt kom också till vid sidan om. En grillplats anlades norr om paviljongen. Först kom betongringen för eldstaden på plats och senare placerades bänkar ut runt ringen.

Vid båthamnen på Flatskäret har ungdomsföreningen uppfört en grillkåta. Denna har under sommaren och hösten varit i flitig användning av byns ungdomar och även andra har hittat dit. Flatskäret är ett passande ställe för den som behöver ta ett strandhugg för tex.toalettbesök, dvs toaletten finns ca 50 m från grillkåtan.

Ett stenkast från grillkåtan påbörjades arbetet med att utvidga hamnområdet. Muddringsarbete har utförts och marken jämnats för de nya båthusen som småningom ska uppföras där. Vid piren intill grillkåtan planerar fiskargillet att anlägga en gästhamn och en servicebyggnad. Båthusägarna, fiskargillet och samfälligheten är involverade i arbetet.

              

Inne i byn har det också arbetats. Elljuspåret/spånbanan har rustats upp, så nu hoppas ungdomsföreningen på flitiga motionärer! Spånbanan som är en kilometer lång ger avlastning för både knän och höfter. Belysningen ger också den sena motionären ljus på vägen. Detta har som tidigare sagts blivit möjligt tack vare "projekt spånbanan". Jaktföreningens grillkåta har flyttats från slakthuset till uf-lokalen, så den finns nu vid början av elljusspåret och kan därmed utnyttjas också som raststuga.

              

Höstens aktiviteter från ungdomsföreningens sida avslutades med "kronan på verket"! Äntligen har Norrnäs också fått sin alldeles egen välkomstskylt, och den är kanske precis som norrnäsborna själva: den går sin egen väg och sticker ut från mängden!

 

Några evenemang under året i bild.

Märigrundsdagen 25 juli.

Nostalgidagen den 1 augusti.