Norrnäs  - en strandby i nordvästra Närpes, 15 km från stadens centrum.

I norr gränsar byn till Rangsby, i söder till Nämpnäs och i öster till Näsby och i väster finns Sverige bortom Bottenhavet. Avståndet till Vasa i norr är 75 km och landsväg nr 673, eller Strandvägen, går genom byn.( http://www.rantatie.com/?lang=sv )

Byns landareal är 32 km2 och den odlade arealen är ca 700 ha, som odlades av 27 gårdar år 2008.

Det officiella antalet invånare i byn den 30.6.2012 var 280 personer. År 2009 bodde 290 personer i byn. Av dessa var 93,8% födda med svenska som modersmål, 4,8% med finska och 1,4% födda med annat modersmål. Befolkningen var fördelad på 131 hushåll.

En delgeneralplan uppgjordes över byn 1993. På det planerade området finns ca 45 obebyggda tomter. Ett kommunalägt bostadsområde finns i byns centrum.
Är du intresserad av tomt eller bostad i byn - kontakta oss via vår e-mailadress eller Närpes stad / Bo-Erik Liljedal.

Norrnäs skärgård - byns stolthet - är vidsträckt med många vackra sevärdheter. Vattenområdet omfattar 29 km2. En strandgeneralplan uppgjordes 1999 och då fanns i skärgården 366 fritidsstugor och 62 outnyttjade byggrätter. Genom fredningsbeslut inom programmet Natura 2000 råder landstigningsförbud i en stor del av den yttersta skärgården eller västra Grytskär under tiden 15.4 - 31.7.

Byn är en typisk småbrukarby, där strukturomvandlingen gått hårt fram. Idag är ca 80 personer yrkesverksamma i lönearbeten utanför byn. Omkring 60 arbetsplatser finns i byn. Den största arbetsgivaren är Västra Närpes skola.

Vill du veta mera, se i byplanen