Lantmäteriförrättning 20.6.2012 för bildande av samfälligheten